Zemra-Chat.com - Imam Mehdiu dhe misioni i tij në bashkimin e Umetit Islam

Imam Mehdiu dhe misioni i tij në bashkimin e Umetit Islam

1 0

Një video material I ri qe pasqyron në detaje qështjen e imam mehdiut. Ai që dëshiron të dij rreth këtij njeriu I cili do t'i bashkoj muslimanët në gjithë botën Brenda 6 viteve. Mësoni rreth këtij njeriu I cili do e fal namazin e sabahut bashkë me Isain alejhi selam në momentin kur do zbresë. Dhe cili do jetë roli I tij në sprovën e Dexhallit??

Video